ارتباط با ما

تماس با مدیریت دفتر همکاری های علمی بین المللی:

خط مستقیم: 06133367008

تلفن داخلی: 2127

ساعت و روزهای کاری:

شنبه تا چهارشنبه/07:30 الی 14:30

آدرس:

اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، راهروی پژوهشی، دفتر همکاری های علمی بین المللی

پست الکترونیکی:          oisc@scu.ac.ir