مدیریت

مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، به منظور برقراری همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه با دانشگاه‌های داخل و خارج و ایجاد بستری مناسب در این زمینه فعالیت می‌کند. وظایف این مدیریت به این شرح است:

  1. فراهم کردن موقعیت مناسب برای بهره‌مندی اعضای هیئت علمی دانشگاه از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج کشور
  2. فراهم آوردن امکانات لازم برای شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره‌ی دکتری در سمینارهای علمی بین‌المللی خارج از کشور به منظور ارائه‌ی مقالات علمی
  3. برقراری ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی با دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور مانند بستن تفاهم‌نامه‌های علمی بین‌المللی
  4. استفاده از امکانات آموزشی و پژوهشی ویژه‌ی دانشگاه‌های خارج مانند بورس‌های کوتاه‌مدت به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  5. برنامه‌ریزی برای عضویت دانشگاه در اتحادیه‌های علمی بین‌المللی داخل و خارج کشور