شرح وظایف مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 • برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی.
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در گردهمایی های علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
 • برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانسهای علمی بین المللی و منطقه ای خارجی.
 • تنظیم برنامه های سمینارها و کنفرانسهای علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری دفتر ریاست و روابط عمومی و دانشکده ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.
 • انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
 • تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن های علمی و موسسات تحقیقاتی و اعضاء هیات علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همکاری دفتر ریاست دانشگاه و دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
 • تهیه تفاهم نامه های همکاری های علمی با دانشگاههای خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.
 • انجام کلیه امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان واجد شرایط دانشگاه در مجامع علمی و بین المللی و کارگاههای آموزشی و پژوهشی خارج از کشور بدون ارائه مقاله.
 • انجام امور مربوط به فعالیتهای مشترک دانشگاه با دانشگاههای داخل و اتحادیه های دانشگاهی نظیر اتحادیه بین المللی دانشگاههای جهان و اتحادیه دانشگاههای جنوب کشور.
 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص راه اندازی دوره های مشترک تحصیلی، دانشگاه مجازی و سایر فعالیتهای علمی آموزشی با دانشگاههای خارج از کشور و جذب دانشجویان خارجی در فعالیتهای یادشده.
 • همکاری با واحدهای ذیربط در خصوص راه اندازی واحدبین المللی دانشگاه در منطقه آزاد تجاری(اروند).
 • ایجاد تسهیلات و همکاری با اعضای هیات علمی که بمنظور انجام فعالیتهای مشترک علمی تحقیقاتی با هزینه دانشگاه مدعو و یا با استفاده از پژوهانه (Grant) سایر دانشگاهها و موسسات علمی پژوهشی به خارج از کشور عزیمت می نمایند.