شرح وظایف کارکنان

خانم سحر ظاهری ( کارشناس):

 • امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
 • امور مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
 • بررسی آیین نامه های وزارت علوم و تألیف آیین نامه های جدید داخلی
 • امور مربوط به دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت اعضای هیأت علمی
 • سامانه سجاد ( ثبت اطلاعات مقاضیان فرصت تحقیقاتی و پیگیری امور مربوطه)
 • پیگیری نامه ها از طریق پست الکترونیکی
 • تنخواه گردانی

خانم زهره محمدی زاده (کارشناس و مسئول دفتر) :

 • اتوماسیون مدیر
 • هماهنگی بازدید مهمانان خارجی از دانشگاه
 • پیگیری امور مربوط به تفاهم نامه ها
 • دعوت از کارشناسان خارجی برای شرکت در همایش ها و کارگاه ها
 • امور مربوط به کنفرانس های بین المللی اعضای هیأت علمی
 • امور مربوط به شرکت  اعضای هیأت علمی در کارگاه های بین المللی
 • تهیه نامه های دفتر
 • صدور گواهی اشتغال اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان
 • تأیید مدارک
 • پیگیری نامه ها از طریق پست الکترونیکی
 • بایگانی

خانم طیبه خبیر ( کارشناس) :

 • پروژه بین المللی سازی
 • سایت دانشگاه
 • شورای راهبردی بین المللی سازی ( برنامه راهبردی- برنامه کسب و کار)
 • تهیه صورتجلسات
 • تهیه پاورپوینتهای سخنرانی ها و نشست های مدیر و معاون و جلسات شورای راهبردی
 • ارتباط با دانشگاه های خارجی جهت معرفی دانشگاه
 • پیگیری نامه ها و برقرای ارتباط با اتحادیه اروپا و دانشگاه های داخل و خارج جهت بین المللی سازی از طریق پست الکترونیکی
 • ترجمه‌ی متون
 • عضویت دانشگاه در مجامع بین المللی مرتبط با بین المللی سازی دانشگاه

 

آقای جاسم خالدی ( کارشناس) :

 • پذیرش دانشجویان غیر ایرانی ( مشاوره و راهنمایی، تشکیل پرونده در دانشگاه و وزارت، اخذ مجوز - روادید تحصیلی – اقامت از وزارت و  بیمه)
 • پیگیری امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی( تمدید روادید، اخذ اقامت، تمدید اقامت، اخذ روادید خروج مراجعت و..)
 • امور مربوط به مرکز آموزش زبان فارسی
 • پیگیری مدرسه برای اتباع غیر ایرانی
 • پیگیری امور مربوط به درخواست خرید و قبض انبار
 • پیگیری امور خارج از دفتر
 • ویرایش و به روز رسانی متون عربی- انگلیسی مربوط به سایت دانشگاه
 • ترجمه متون به انگلیسی، عربی و برعکس( تفاهم نامه ها، ایمیل ها، اصلاح نامه های انگلیسی و عربی ...)
 • بررسی آیین نامه دانشجویان غیر ایرانی( بورس از وزارت علوم، دانشگاه و غیر بورس توسط دانشگاه)