پذیرش دانشجویان خارجی

مقدمه:

دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علمی جنوب غرب کشور بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه به سمت بین المللی شدن و پذیرش و جذب دانشجویان غیرایرانی گام برداشته است. در راستای بین المللی شدن دانشگاه موظف است 10 درصد ازکل  دانشجویان خود را به دانشجویان خارجی تخصیص دهد(10 درصد از کل داشجویان دانشگاه خارجی باشند). در نقشه جامع سند راهبردی دانشگاه ضروری است هر دانشگاه به صراحت در خصوص جذب دانشجو صحبت نماید و راهکار، اقدام عمل و برنامه و مجری آن را مشخص کند. دانشگاه شهید چمران در راستای تحقق بخشیدن به این امر و ارتقا سطح و هویت بین المللی شدن و ایجاد فضا و شرایط ویژه جهت اعطای پذیرش تحصیلی و امکان ادامه تحصیل متقاضیان غیرایرانی(بصورت بورسیه و غیر بورسیه) از سال 93 اقدام به استقبال و پذیرش متقاضیان ادامه تحصیل( اغلب از کشور های همسایه) غیر ایرانی کرده است. مدیریت روابط و همکاری های بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز با تخصیص دفتر امور دانشجویان غیر ایرانی به امر پذیرش دانشجویان اتباع غیر ایرانی عهده دار انجام کلیه مراحل اعطای پذیرش، ثبت نام و امور کنسولی متقاضیان ادامه تحصیل می باشد.

 

شرایط متقاضیان ادامه تحصیل:

شرایط عمومی:

 • به همراه داشتن گذرنامه معتبر خارجی(نداشتن تابعیت ایرانی شخص مربوطه)
 • موافقت سازمان امور دانشجویان مبنی بر نداشتن هیچ گونه منع قانونی برای ادامه تحصیل شخص در دانشگاه مربوطه(اخذ موافقت بعداز تکمیل فرم پذیرش تحصیلی در تارنمای سازمان و سامانه دانشجویان غیر ایرانی)
 • موافقت سازمان امور دانشجویان مبنی بر داشتن صلاحیت عمومی شخص  مربوطه( مکاتبه و اخذ تایید از مراجع ذی صلاح طبق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران)

شرایط اختصاصی:

 • به همراه داشتن آخرین مدرک تحصیلی (گواهینامه پایان دوره تحصیلی) اخذ شده از کشور تبعه به همراه لیست کامل ریز نمرات مقطع جهت اخذ پذیرش در مقطع بالاتر.
 • تمام مدارک مورد نظر(گواهینامه پایان دوره تحصیل و لیست ریزنمرات)باید در سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بصورت ترجمه شده به فارسی و انگلیسی برابر اصل ومورد تایید قرار گیرد.
 • پذیرش متقاضی ادامه تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی بعد از موافقت معاونت آموزشی و سپس گروه مربوطه در دانشکده مربوطه انجام می گیرد. اخذ موافقت گروه وانجام مصاحبه و تعیین استاد راهنما برای متقاضیان مقطع دکتری الزامی می باشد.
 • قبل از ورود به دانشکده وتحصیل در رشته مورد نظر گذراندن یک دوره شش ماهه آموزش زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی الزامی می باشد. در مواردی که متقاضی درخواست آموزش به زبان انگلیسی را دارد، بعد از انجام مصاحبه (ارزشیابی سطح زبان متقاضی)و تایید گروه موافقت انجام می گیرد.

 

مدارک مورد نظر:

 • ورود متقاضی به تارنمای سازمان امور دانشجویان وتکمیل فرم درخواست پذیرش تحصیلی
 • www.saorg.ir
 • اراِئه اصل  و رو گرفت از مدارک تحصیلی( گواهینامه پایان دوره به همراه ریزنمرات)
 • ارائه گذرنامه معتبر(اصل گذرنامه) و رو گرفت از صفحه نخست و صفحه آخرین روادید ورود به کشور
 • عکس رنگی پرسنلی